Oversikt over Klasser, Løyper, målestokk og nivå på Blodslitet og NM Ultralangdistanse 2016:

 

NM Ultralangdistanse Klasse

Løype

Målestokk

Nivå

D17-18E

11,7 km

1:15000

A

D19-20E

13,1 km

1:15000

A

D21-E

16,2 km

1:15000

A

H17-18E

15,9 km

1:15000

A

H19-20E

17,8 km

1:15000

A

H21-E

24,5 km

1:15000

A

 

Blodslitet øvrige Klasser

Løype

Målestokk

Nivå

N Åpen

3,1 km

1:7500

N

H-10, D-10

3,1 km

1:7500

C

H80, D75

4,3 km

1:7500

A

H11-12, D11-12

3,9 km

1:10000

C

H Åpen B, D Åpen B

4,6 km

1:10000

B

H75, D65, D70

5,3 km

1:7500

A

H13-14, D13-14

6,4 km

1:10000

B

D60, H70

7,1 km

1:7500

A

D Åpen, D55

7,1 km

1:10000

A

H Åpen, D15-16, D45, D50

8,0 km

1:10000

A

H65

8,0 km

1:7500

A

H60

10,0 km

1:7500

A

H55, D35, D40, H15-16

10,0 km

1:10000

A

H45, H50

12,9 km

1:10000

A

H35, H40

14,7 km

1:10000

A