Terrengsperring for Blodslitet og NM Ultralang 2016 er kartet Kråkerøy! Kartet Lunde er åpnet opp fra sperringen.

Terrenget er sperret for trening og ferdsel for de som skal løpe Blodslitet eller NM Ultralang 22.oktober 2016.

Oversikts-kart over sperret terreng:

sperret2016ny 572.jpg